Kursy energetyczne

SEP

Jednodniowy kurs umożliwiający zdobycie uprawnień do pracy z urządzeniami energetycznymi.

Każde działanie, nawet najprostsze, polegające na pracy z prądem wymaga odpowiednich kwalifikacji – aby je uzyskać należy zdać egzamin prowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Jak się do niego przygotować?Weź udział w szkoleniu
dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
wytwarzających, przetwarzających, przesyłających
i zużywających energię elektryczną lub
dla osób, które nadzorują wykonywanie tych prac

Gdzie odbywa się szkolenie: do wyboru

Siedziba Organizatora

Szkoleniowiec Sp. z o.o.
Obornicka 274,
60-693 Poznań

Program indywidualny, dostosowany do urządzeń, którymi dysponuje pracodawca.

Siedziba Twojej Firmy

Ile czasu trwa szkolenie:


1 dzień, godz. 09:00-15:00

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Po szkoleniu (tego samego dnia): egzamin

W zakresie eksploatacji (E)

Dla osób, które pracują lub/i eksploatują urządzenia, instalacje i sieci energetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

Dla osób, które nadzorują pracę osób eksploatujących urządzenia, instalacje i sieci energetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające
i zużywające energię elektryczną*.

W zakresie nadzoru (D)

* Do egzaminu na dozór dopuszczane są tylko osoby z uprawnieniami na eksploatację.

Obawiasz się egzaminu w dniu szkolenia?
Niepotrzebnie...
w naszym ośrodku egzaminatorami są te same osoby, które prowadzą kurs, dlatego na pewno będziesz dobrze przygotowany do egzaminu!

Co zyskujesz?
Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji do pracy przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych lub nadzorowania takich prac, noszące nazwę świadectw kwalifikacyjnych (SEP E/D), które upoważniają do samodzielnego wykonywania pracy przy użyciu danej grupy urządzeń.

Pamiętaj, że obecnie kwalifikacje (SEP E/D) są odnawialne - na kolejnym egzaminie spotkamy się za 5 lat, gdy Twoja kwalifikacja utraci ważność!

Jaki jest koszt uzyskania uprawnień?

EGZAMIN

Koszt szkolenia 1 uczestnika

KURS powyżej 3 osób

Cena kursu ustalana jest indywidualnie, gdy pracodawca zgłasza na niego więcej niż 3 osoby.

Cena kursu obowiązuje w przypadku, gdy pracodawca zgłasza 1-3 osoby.

* Cena regulowana przepisami prawa.

225,00 PLN*

300,00 PLN

Cenę ustalamy
indywidualnie

Zaufali nam

Kursy energetyczne

SEP

Przeczytaj regulamin usług szkoleniwoych